předprojektová studie

navrhneme řešení přímo pro Vás

projektová činnost

zpracujeme projekt pro realizaci

dodávka a montáž

zrealizujeme kompletní zakázku

Větrání a teplovzdušné vytápění RD

Vzduchotechnický systém, zajišťující řízené rovnotlaké větrání a výměnu vzduchu s rekuperací odpadního tepla v objektu.

Vzduchotechnickou jednotku s rekuperací tepla je možné osadit do technické místnosti, komory, šatny nebo také v zádveří do skříně.

Pomocí systémových, vzájemně kompatibilních připojených vzduchovodů, optimalizovaných pro snadnou montáž s uložením do podlah nebo vedených pod stropem objektu je zajištěn přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti.

Odtah odpadního vzduchu je z koupelen, WC a kuchyně.

Objekt je tak zónově provětráván, čerstvý vzduch prochází všemi prostory.

Pro vlastní instalaci zařízení je možné zvolit z několika výkonových řad s možností instalace pod strop nebo na stěnu.

Propojení na zemní výměníky tepla
Velmi často se v literatuře doporučuje propojení na zemní výměníky tepla pro předehřev přiváděného venkovního vzduchu v zimním období a předchlazení v létě. Energetický přínos předehřevem je na úrovni cca 40–60 kWh / topnou sezónu, tedy cca 120 Kč. Chladící výkon díky relativně malému vzduchovému výkonu VZT jednotek pro tyto instalace je pak cca 500–800 W, při rozdělení do několika místností je pak téměř neznatelný.

Vzduchotechnický systém, založený na vzduchotechnických větracích jednotkách s cirkulací, zajišťující řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla a díky vnitřní cirkulaci interiérového vzduchu dle volby částečné temperování, chlazení a např. při realizaci krbu rozvod tepla po domě.

Cirkulace je možná bez nutnosti větrání, větrání pak jak s cirkulací tak i bez ní – režim stejný jako u rovnotlaké větrací jednotky.

Jednotka se většinou osazuje do technické místnosti s napojením na zdroje tepla nebo chladu.

Připojené vzduchotechnické rozvody, obvykle realizované jako podstropní, zajistí přívod filtrovaného čerstvého vzduchu do každé obytné místnosti.

Stejných tras se používá i pro přívod cirkulačního vzduchu s možností temperování, chlazení. Odtah odpadního vzduchu je osazován do koupelen, WC a kuchyně.

Pro zvýšení komfortu chlazení je realizována také cirkulační trasa, kterou se přivádí vnitřní vzduch z nejvyššího místa domu a také např. od krbu pro možnost přívodu vnitřního teplého vzduchu do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrován a dle požadavku chlazen nebo dohříván a opět přiváděn do obytných místností.

Díky vestavěnému rekuperačnímu výměníku je zajištěno zpětné získávání tepla.

Temperování objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava.

Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda).

Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou.

> Tepelná čerpadla

Nejkomfortnější systém, založený na vzduchotechnických jednotkách s cirkulací.

Vnitřní cirkulací vzduchu zajišťuje vytápění, chlazení nebo rozvod tepla od krbu po obytných místnostech.

Topení je tak zajištěno bez nutnosti větrání.

Nasávání vnitřního vzduchu je z nejvyššího místa objektu a od krbu, po filtraci a dohřevu nebo dochlazení je podlahovým rozvodem přiváděn do obytných místností.

Při požadavku na větrání je vzduch odsáván z koupelen, WC a kuchyní a po rekuperaci odváděn ven z objektu.

Přívodní čerstvý je po předehřátí v rekuperačním výměníku smíchán se vzduchem cirkulačním, filtrován a po dohřevu nebo ochlazení přiveden do obytných místností.

Díky cirkulaci je pro obyvatele využíván celý vzduchový objem objektu, čímž se dále snižuje okamžitý požadavek na výkony větrání.

Není potřeba další doplňková otopná soustava, pouze do koupelen se instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy, obvykle otopné žebříky.

Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda).

Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou.

Volba vlastního zařízení se provádí dle konkrétních parametrů objektu.

> Tepelná čerpadla

Pro skupinu bytů je zvolena společná vzduchotechnická jednotka, která na základě požadavku větrání jednotlivých bytů upravuje svůj výkon větrání.

V centrální jednotce probíhá filtrace přívodního vzduchu, případný dohřev, zařízení je plně pod kontrolou správcovské firmy, vč. pravidelné výměny filtrů.

Toto zařízení může být umístěno v suterénu nebo na střeše objektu.

Odtud je k bytům veden přívodní a odvodní vzduch společnými šachtami uvnitř domu, které díky teplotě vzduchu není nutné výrazně tepelně izolovat

V každém bytě, dle velikosti např. 8 – 20, je osazen regulační bytový box, který řídí větrání v dané bytové jednotce dle požadavku uživatele nezávisle na ostatních bytech.

Tento bytový box je komunikačně propojen s centrální VZT jednotkou pro optimalizaci celkového výkonu větrání, zajišťující zároveň rovnotlaké větrání konkrétního bytu.

Přívodní čerstvý vzduch od bytového boxu je veden obvykle podstropním rozvodem do obytných místností pomocí dýz s dalekým dosahem.

Instalace je možná pouze pro všechny byty v objektu nebo na společných šachtách.

Vhodné i pro revitalizace panelových domů.

V každém bytě je umístěna malá větrací jednotka, zajišťující řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla.

Umístěná je obvykle pod stropem WC, odkud je přívodní čerstvý vzduch veden obvykle podstropním rozvodem do obytných místností pomocí dýz s dalekým dosahem.

Odtah vzduchu je z koupelen, WC a kuchyně.

Přívod a odvod venkovního vzduchu se řeší dle situace – zda se jedná o realizaci 1 bytu nebo skupiny bytů a s přihlédnutím např. na požární požadavky.

Pokud je řešen společnou vnitřní přívodní šachtou, je nutná tepelná izolace obou těchto šachet.

Provozně je VZT jednotka plně na uživateli – nastavení výkonu větrání, výměna filtru a platba provozu jednotky.

Instalace je možná i v rámci pouze jednoho bytu v objektu s přihlédnutím na případná technická omezení.

Systém pro bazénové prostory RD a Welness

Vzduchotechnický systém zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla a cirkulaci vzduchu v prostou bazénu rodinných domů a jejich zázemí, nebo menší wellness v penzionech a rehabilitacích.

Komfortním způsobem je tak zajištěno odvlhčení bazénového prostoru díky odvedení vlhkého vzduchu mimo prostor bazénu.

Základní vytápění zajišťuje doplňková otopná soustava.

Díky cirkulaci vzduchu pomocí VZT jednotky je zajištěn rychlý náběh na provozní teplotu a udržování provozní teploty.

Samozřejmostí je rekuperace odpadního tepla, která snižuje provozní náklady.

Vzduchotechnická jednotka je vybavena digitálním regulačním modulem, který umožňuje komfortní řízení v automatickém, nebo manuálním režimu včetně možnosti ovládání na dálku pomocí internetového připojení.

Celý systém je koncipován s ohledem na optimální poměr pořizovacích a provozních nákladů.

spolupracujeme s firmami

větrání kuchyně

průmyslová vzduchotechnika

servis VZT jednotek

nahoru